نرم افزار bpms

نرم افزار BPMS ایرانی روزنه

نرم افزار bpms

کسب و کاری چابک و دقیق نرم افزار bpms روزنه شرق، اولین نرم افزار bpms کاملا ایرانی و با تکنولوژی روز دنیا است که به صورت کامل توسط متخصصین شرکت روزنه شرق تولید شده است. این نرم افزار می تواند به صورت مستقل و یا به صورت یکپارچه با نرم…
ادامه مطلب