سیستم مدیریت اموال تحت وب

داشبورد مدیریتی روزنه

سیستم مدیریت اموال تحت وب

با کمک نرم افزار اموال و دارایی های ثابت تحت وب روزنه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت سازمان برای مدیران واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی که بسیار ضروری و حیاتی است، راحت و سریع اتفاق میافتد. اطلاع دقیق از وضعیت خسارت، استهلاک و جایگزینی،…
ادامه مطلب