شرکت ایده پردازان روزنه شرق
روزنه شرقروزنه شرقروزنه شرق
88949614 - 52924
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ملایی، پلاک 5 واحد 15

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات بخصوص مدیران سازمان قرار می دهد. سیستم حسابداری، اطلاعات مالی تمامی بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ثبت می نماید و بدلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم افزار ها از بخشهایی نظیر خزانه داری، بازرگانی، دارایی ثابت، حسابداری انبار، حقوق و دستمزد و … در این نرم افزار ثبت می گردد.
سیستم حسابداری روزنه شرق، امکان دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعات و گزارشات مورد نیاز را فراهم می کند.

مالی منسجم روزنه 300x158 - سیستم حسابداری

ساختار مالی منسجم در سیستم حسابداری

با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم حسابداری تحت وب تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه شرق منتقل خواهد شد. 
بنابراین شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.

تسلط بر تمام فرایند های مالی در سیستم حسابداری

یکی از بزرگترین چالش‌های یک سیستم مالی، ایجاد گزارشات تجمیعی از چند تفصیلی است. در صورتی که تفصیلی های مورد نظر در شاخه های مختلف درخت تفصیلی باشند، این امر به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر خواهد بود.
با استفاده از مجموعه‌های تفصیلی در سیستم حسابداری روزنه شرق، شما می‌توانید انواع مختلف تفصیلی را فارغ از درخت تفصیلی و بدون تغییر در شاخه مربوطه، به صورت یک مجموعه واحد تعریف کرده و تمام گزارشات مورد نظر را بر روی آن دریافت نمایید.

های تفصیلی روزنه 300x158 - سیستم حسابداری

امکانات سیستم حسابداری

برخی از انواع گزارشات در سیستم حسابداری

گزارشات

 • گزارش حساب اشخاص به صورت تفکیک هر حساب یا کل عملیات
 • گزارشات تفکیکی حساب و تفصیلی
 • گزارش پله ای حساب ها و تفصیلی ها
 • گزارش تراز حسابها به تفکیک دو، چهار، شش و هشت ستونی با قابلیت ملاحظه پله ای حساب ها تا سطح سند
 • گزارش دفاتر و ترازهای مالی و اداری با انتخاب دوره خاص، از سند تا سند، از کد تا کد، ماهیانه، فصلی و…
 • گزارش گردش حساب با امکان نمایش تمام سطوح حساب و تفصیلی به صورت پله ای(مرور حساب)
 • دفاتر حساب و تفصیلی با سر جمع سند و روز های سال
 • ادغام اتوماتیک و دستی اسناد
 • گزارش حساب ها و صورت لیست و ساختار درختی
 • وجود گزارشات مختلف مالی در سطح حساب و تفصیلی
 • وجود انواع گزارشات جامع مالی منطبق با قوانین مالی و مالیاتی
 • وجود گزارشات مالی در سطح حساب و تفصیلی منطبق با نیاز تمامی ذینفعان اعم از مدیران، حسابداران، حسابرسان و ممیزین مالیاتی

گزارشات

 • گزارش تفصیلی به تفکیک گردش در یک یا چند حساب از درخت حساب ها به عنوان مثال گزارش تفصیلی کارکنان به تفکیک گردش در حسابهای دارایی ها و بدهی های جاری
 • گزارش حساب های تفصیلی به صورت لیست و ساختار درختی
 • امکان دریافت گزارشات بدون محدودیت تاریخ (حتی از نیمه یک سال تا سال های بعد) بصورت پیوسته
 • صورت های مالی
 •  دفتر تفصیلی با امکان دریافت گزارش عملکرد تفصیلی در هر سطح ساختار درختی تفصیلی با امکان ارائه گزارش به تفکیک هر نوع حساب (اعم از طبقه، گروه، کل و معین) به عنوان مثال امکان دریافت دفتر تفصیلی مشتریان نسبت به حساب موجودی نقد و بانک.
 • ارائه صورتهای مالی اعم از ترازنامه و صورت سود و زیان
 • ارائه انواع دفاتر مالی منطبق با قوانین روز کشور
 • بستن حسابهای موقت و دایم در پایان سال مالی