سیستم بهای تمام شده تحت وب

معرفی جامع سیستم بهای تمام شده روزنه (نسخه وب)

با توجه به بازار رقابتی، اطلاع داشتن از بهای تمام شده واقعی محصول جهت تنظیم سهم بازار و کنترل هزینه های تولید، امری واجب و ضروری است و در صورت عدم آگاهی از قیمت تمام شده محصولات امکان برنامه ریزی برای تداوم فعالیت سازمان و دستیابی به اهداف مالی و اقتصادی مورد نظر وجود ندارد.

نرم افزار تولید و بهای تمام شده تحت وب روزنه
ساختار مالی منسجم در سیستم حسابداری

ساختار مالی منسجم

با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم مالی تحت وب روزنه تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه منتقل خواهد شد. 
بنابراین شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.

تفکیک پذیری و محاسبات

زیرسیستم بهای تمام شده شرکت روزنه این نیاز مدیران سازمان را به خوبی مدیریت کرده و برای تمامی محصولات ساخته شده و نیمه ساخته و حتی مراحل تولید به تفکیک هر گزارش تولید و مجموعه تولیدات ماهانه، محاسبات بهای تمام شده را انجام میدهد.

تولید و بهای تمام شده-روزنه-2

امکانات سیستم بهای تمام شده تحت وب روزنه

برخی از انواع گزارشات بهای تولید روزنه تحت وب

گزارشات

  • گزارش بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته های هرمرحله
  • گزارش جذب سربار (کل و به تفکیک محصول)
  • گزارش انحرافات بهای تمام شده
  • گزارش انحراف دستمزد
  • گزارش انحراف سربار
  • و …