شرکت ایده پردازان روزنه شرق
روزنه شرقروزنه شرقروزنه شرق
88949614 - 52924
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ملایی، پلاک 5 واحد 15

سیستم بهای تمام شده تحت وب

با توجه به بازار رقابتی، اطلاع داشتن از بهای تمام شده واقعی محصول جهت تنظیم سهم بازار و کنترل هزینه های تولید، امری واجب و ضروری است و در صورت عدم آگاهی از قیمت تمام شده محصولات امکان برنامه ریزی برای تداوم فعالیت سازمان و دستیابی به اهداف مالی و اقتصادی مورد نظر وجود ندارد.

تمام شده 300x166 - سیستم بهای تمام شده تحت وب
مالی منسجم روزنه 300x158 - سیستم بهای تمام شده تحت وب

ساختار مالی منسجم

با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم مالی تحت وب روزنه تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه منتقل خواهد شد. 
بنابراین شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.

تفکیک پذیری و محاسبات

زیرسیستم بهای تمام شده شرکت روزنه این نیاز مدیران سازمان را به خوبی مدیریت کرده و برای تمامی محصولات ساخته شده و نیمه ساخته و حتی مراحل تولید به تفکیک هر گزارش تولید و مجموعه تولیدات ماهانه، محاسبات بهای تمام شده را انجام میدهد.

تمام شده روزنه 2 300x166 - سیستم بهای تمام شده تحت وب

امکانات سیستم بهای تمام شده تحت وب روزنه

برخی از انواع گزارشات بهای تولید روزنه تحت وب

گزارشات

  • گزارش بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته های هرمرحله
  • گزارش جذب سربار (کل و به تفکیک محصول)
  • گزارش انحرافات بهای تمام شده
  • گزارش انحراف دستمزد
  • گزارش انحراف سربار
  • و …