راه های ارتباطی روزنه شرق

درباره ما

درباره ما یکپارچگی و جامع بودن امروزه شرکتها به دنبال نرم افزاری هستند تا بتوانند نیازهای خود را در یک مجموعه نرم افزار مرتفع کنند و از ارتباط با نرم افزارهای مختلف در یک سازمان دور باشند و از طرف دیگر نرم افزار استفاده شده در سازمان دارای یکپارچگی و…
ادامه مطلب