پکیج های روزنه

متناسب با فعالیت خود از پکیج های ما استفاده نمایید

شرکت روزنه بنا بر سیاست های داخلی خود و نظر به هزینه های جانبی مشتریان
سامانه خود را به پکیج هایی با صرفه تر برای برخی عزیزان تقسیم بندی کرد که عزیزان بتوانند متناسب با بودجه خود از نرم افزار بهره لازم را ببرند

نسخه طلایی

نرم افزار سیستم جامع حسابداری اصناف نسخه طلایی
قیمت تماس بگیرید
 • تبدیل اطلاعات پایه( اشخاص، کالا، موجودی ابتدای دوره، چک)
 • تبدیل اسناد و عملیات( اسناد حسابداری منطبق با بانک اطلاعاتی)
 • 4 شرکت رایگان
 • 30 تعداد کاربر رایگان
 • انتقال اسناد حسابداری
 • انتقال زیرسیستم ها
 • کپی اطلاعات پایه - تفصیلیها و کالاها
 • 9 ماه پشتیبانی رایگان
 • 30 ساعت آموزش
 • پیاده سازی قالب چاپ
 • الگوی نامه اتوماسیون
 • تنظیمات پنل پیامکی
 • تنظیمات دستگاه پوز رایگان
 • 18 درصد پشتیبانی سال اول
 • 15 درصد افزایش قرارداد پشتیبانی
محبوب

نسخه نقره ای

نرم افزار سیستم جامع حسابداری اصناف نسخه نقره ای
قیمت تماس بگیرید
 • تبدیل اطلاعات پایه( اشخاص، کالا، موجودی ابتدای دوره، چک)
 • 2 شرکت رایگان
 • 15 تعداد کاربر رایگان
 • انتقال اسناد حسابداری
 • انتقال زیرسیستم ها
 • کپی اطلاعات پایه - تفصیلیهای موجود در اسناد مالی
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان
 • 20 ساعت آموزش
 • الگوی نامه اتوماسیون
 • تنظیمات پنل پیامکی
 • تنظیمات دستگاه پوز با اعلام هزینه
 • 21 درصد پشتیبانی سال اول
 • 15 درصد افزایش قرارداد پشتیبانی

نسخه برنزی

نرم افزار سیستم جامع حسابداری اصناف نسخه برنزی
قیمت تماس بگیرید
 • تبدیل اطلاعات پایه - اشخاص
 • 1 شرکت رایگان
 • 10 تعداد کاربر رایگان
 • انتقال زیرسیستم ها
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان
 • 12 ساعت آموزش
 • تنظیمات دستگاه پوز با اعلام هزینه
 • 25 درصد پشتیبانی سال اول
 • 18 درصد افزایش قرارداد پشتیبانی