سیستم حسابداری تحت وب

معرفی جامع سیستم حسابداری روزنه (نسخه وب)

سیستم حسابداری، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات بخصوص مدیران سازمان قرار می دهد.

نرم افزار حسابداری  تحت وب روزنه، اطلاعات مالی تمامی بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ثبت می نماید و بدلیل وجود یکپارچگی، اطلاعات مالی تمامی نرم افزار ها از بخشهایی نظیر خزانه داری، بازرگانی، دارایی ثابت، حسابداری انبار، حقوق و دستمزد و … در این نرم افزار ثبت می گردد 

نرم افزار حسابداری  تحت وب روزنه، امکان دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعات و گزارشات مورد نیاز را فراهم می کند.

سیستم حسابداری تحت وب-روزنه
ساختار مالی منسجم-روزنه

ساختار مالی منسجم

با توجه به یکپارچگی و به هم متصل بودن سیستم مالی تحت وب روزنه تمام اطلاعات به صورت همزان به سیستم مالی تحت وب روزنه منتقل خواهد شد. 

بنابر این شما به تمامی اطلاعات و گزارش های مختلف در هرجا و به هر صورتی در اختیار و در دسترس شما خواهد بود.

مجموعه های تفصیلی - تسلط بر تمام فرایند های مالی

یکی از بزرگ ترین چالش های یک سیستم مالی، ایجاد گزارشات تجمیعی از چند تفصیلی است. در صورتی که تفصیلی های مورد نظر در شاخه های مختلف درخت تفصیلی باشند، این امر به مراتب پیچیده تر و زمان بر تر خواهد بود.
با استفاده از سیستم مجموعه های تفصیلی روزنه، شما می توانید انواع مختلف تفصیلی را فارغ از درخت تفصیلی و بدون تغییر در شاخه مربوطه، به صورت یک مجموعه واحد تعریف کرده و تمام گزارشات مورد نظر را بر روی آن دریافت نمایید.

مجموعه های تفصیلی-روزنه

امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب روزنه

برخی از انواع گزارشات حسابداری روزنه تحت وب

گزارشات

 • گزارش حساب اشخاص به صورت تفکیک هر حساب یا کل عملیات
 • گزارشات تفکیکی حساب و تفصیلی
 • گزارش پله ای حساب ها و تفصیلی ها
 • گزارش تراز حسابها به تفکیک دو، چهار، شش و هشت ستونی با قابلیت ملاحظه پله ای حساب ها تا سطح سند
 • گزارش دفاتر و ترازهای مالی و اداری با انتخاب دوره خاص، از سند تا سند، از کد تا کد، ماهیانه، فصلی و…
 • گزارش گردش حساب با امکان نمایش تمام سطوح حساب و تفصیلی به صورت پله ای(مرور حساب)
 • دفاتر حساب و تفصیلی با سر جمع سند و روز های سال
 • ادغام اتوماتیک و دستی اسناد
 • گزارش حساب ها و صورت لیست و ساختار درختی

گزارشات

 • گزارش تفصیلی به تفکیک گردش در یک یا چند حساب از درخت حساب ها به عنوان مثال گزارش تفصیلی کارکنان به تفکیک گردش در حسابهای دارایی ها و بدهی های جاری
 • گزارش حساب های تفصیلی به صورت لیست و ساختار درختی
 • امکان دریافت گزارشات بدون محدودیت تاریخ (حتی از نیمه یک سال تا سال های بعد) بصورت پیوسته
 • صورت های مالی
 •  دفتر تفصیلی با امکان دریافت گزارش عملکرد تفصیلی در هر سطح ساختار درختی تفصیلی با امکان ارائه گزارش به تفکیک هر نوع حساب (اعم از طبقه، گروه، کل و معین) به عنوان مثال امکان دریافت دفتر تفصیلی مشتریان نسبت به حساب موجودی نقد و بانک.

زیر سیستم های روزنه